CHOPIN – WIRTUOZERIA W ORTOPEDII


Nowoczesna metoda leczenia operacyjnego ubytków chrzęstnych stawu kolanowego skokowo-goleniowego. Mniejsza aktywność fizyczna naszej populacji jest często przyczyną narastającej liczby uszkodzeń chrząstki stawowej. Coraz więcej pacjentów wymaga skutecznego leczenia, aby wrócić do dawnej sprawności. Obecnie w większości przypadków możliwa jest przede wszystkim terapia farmakologiczna, która jest kosztowna i najczęściej nieskuteczna oraz leczenie operacyjne, możliwe tylko w niektórych ośrodkach w kraju. Operacje uszkodzeń chrząstki stawu kolanowego polegają na przeszczepach własnej zdrowej chrząstki w miejsce uszkodzonej. Stosuje się również zabieg osteotomii mający na celu zmniejszenie obciążenia chrząstki, natomiast w końcowej fazie choroby stosuje się endoprotezoplastyki, które mimo wysokich kosztów są najczęściej stosowane w kraju. Istnieje również możliwość autologicznych przeszczepów hodowli tkankowych, ale koszt takiego zabiegu wynosi ok. 6000 euro i niestety przekracza możliwości finansowe polskiego pacjenta; zabieg ten nie jest refundowany przez NFZ.

Schematyczne przedstawienie zaawansowanego stadium artrozy. Warstwa chrząstki jest całkowicie uszkodzona co powoduje duże dolegliwości bólowe i ograniczenie ruchomości stawu.

W takiej sytuacji bardzo dobrym rozwiązaniem problemu ubytków chrząstki stawu kolanowego jest nowoczesna metoda leczenia ubytków chrzęstnych stawu kolanowego skokowo-goleniowego, czyli zabieg Chopin. Polega on na wszczepieniu w miejsce ubytków sztyftów węglowych, które znacznie przyspieszają regenerację chrząstki stawowej. Próby z implantami węglowymi są na świecie prowadzone od 20 lat. W naszym kraju zapoczątkował tę metodę prof. dr hab. T. Trzaska. Od stycznia tego roku leczenie metodą Chopin jest również możliwe w Zielonej Górze w Prywatnej Klinice Ortoline prowadzonej przez dr. P. Wójcickiego.

Lekarz układa fundamenty Do odbudowy chrząstki w miejsce defektu chrzęstnego wprowadza się małe grafitowe sztyfty które mają stymulować proces reparacyjny.

Metoda ta została bardzo dobrze przyjęta przez chorych z Niemiec, gdzie do tej pory wykonano ok. 150 zabiegów metodą Chopin. Dotychczas przeprowadzone operacje wykazały dużą skuteczność w leczeniu ubytków chrząstki stawu kolanowego. Zabieg metodą Chopin przeznaczony jest głównie dla pacjentów między 30. a 60. rokiem życia i jest alternatywą dla przeszczepów chrząstki (mozaikoplastyka) oraz przeszczepów autologicznych chrząstki. Na świecie metoda Chopin określana jest jako metoda szybka i przyjazna dla pacjenta, umożliwia bowiem natychmiastową rehabilitację i szybki powrót do sprawności zawodowej. Postępowanie pooperacyjne nie wymaga unieruchomienia i pozwala na obciążanie kończyny ok. 10-15 kg (ok. 30% normalnego obciążenia) już w okresie 1-4 tygodnia po zabiegu. Stuprocentowe obciążanie kończyny dolnej jest możliwe po 6 tygodniach od operacji metodą Chopin. Sztyfty węglowe wprowadzane w miejsce ubytku chrząstki pozwalają na stosowanie wszystkich zabiegów fizykalnych, a kinezyterapia obejmuje ćwiczenia czynne.

Początek odbudowy chrząstki Reparacyjne piny (sztyfty) aktywują komórki macierzyste szpiku kostnego które migrują w stronę nowej chrząstki. Świeże komórki macierzyste powodują dalszą regenerację chrząstki.

Przewagą tego sposobu leczenia w stosunku do innych metod jest to, że można ją stosować w przypadku ubytków chrzęstnych głowy piszczeli, jak i chrzęstnych defektów stawów skokowo-goleniowych. Metoda stanowi również cenne uzupełnienie operacji rekonstrukcji wiązadeł krzyżowych. Całkowita odbudowa defektu chrzęstnego Komórki rozprzestrzeniają się na całej uszkodzonej powierzchni i rozwijają się w celu sfinalizowania procesu regeneracji chrząstki która wiąże się z nieuszkodzoną chrząstką z sąsiedztwa defektu.