CV Lek med. Piotr Wieczorek – specjalizacja: ortopedia-traumatologia

Lek med. Piotr Wieczorek

PRZEBIEG KARIERY ZAWODOWEJ

2008 r. staż podyplomowy w 109 Szpitalu Wojskowym w Szczecinie
od 12.2008 r.praca w Oddziale V Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Specjalistycznego 
Szpitala im. prof. A. Sokołowskiego w Szczecinie-Zdunowie
2012 r. asystent w Katedrze i Zakładzie Anatomii Prawidłowej i Klinicznej PUM program angielskojęzyczny

GŁÓWNE ZAINTERESOWANIA ZAWODOWE

choroby stopy i stawu skokowego
choroby stawu kolanowego i biodrowego
leczenie biologiczne w ortopedii
leczenie uszkodzeń chrzęstno-kostnych

STAŻE I SZKOLENIA

2007r. staż w Oddziale Ortopedii Helios Klinikum Emil von Behring – Berlin, Niemcy
2010r. kurs chirurgii stopy AOTrauma Foot and Ankle – Ankaran, Słowenia
2011r. kurs „Leczenie biologiczne w ortopedii” – Bolonia, Włochy
2011r. konferncja Polskiego Medycznego Komitetu Olimpijskiego „Stopa i staw skokowy w sporcie”– Warszawa, Polska
2011r. konferencja „Leczenie urazów chrzęstno-kostnych” – Katowice, Polska”– Warszawa, Polska
2011r. staż w Klinice Chirurgii Stopy Fusszentrum Schulthess Klinik – Zurych, Szwajcaria
2012r. kurs chirurgii urazowej AOTrauma Course – Advances – Kraków, Polska
2012r. kurs chirurgii urazowej AOTrauma Course – Principles – Rzeszów, Polska
2013r. konferencja Polskiego Towarzystwa Stopy i Stawu Skokowo-Goleniowego – Jastarnia, Polska
2013r. live surgery technika operacyjna endoprotezoplastyka HemiCAP – Berlin, Niemcy
2013r. warsztaty techniki operacyjnej Regjoint w chirurgii stopy – Kassel, Niemcy

TOWARZYSTWA NAUKOWE

Polskie Towarzystwo Stopy i Stawu Skokowo-Goleniowego