Nasi specjaliści:


Ortopedia-chirurgia 
Lek. med. Aleksander Czaja – specjalista ortopedii i traumatologii

Dr nauk med. Michał Tomiak – specjalista ortopedii i chirurgii urazowej

Leczenie bólu
Dr Władysław Kościelniak – Kierownik Medyczny Centrum Ortoline

Neurochirurgia
Dr Andrzej Wiśniewski

Rehabilitacja
Dr hab. Honorata Skubel-Wójcicka

Mgr Aleksander Żuk