PALUCH SZTYWNY BOLESNY – HALLUX RIGIDUS


Schorzenie polegające na postępującym ograniczeniu ruchomości pierwszego stawu śródstopno-paliczkowego stopy ( first MetaTarsal Phalangeal joint ). Jest to druga co do częstości nabyta patologia w obrębie fMTPj stopy.Ograniczenie ruchomości dotyczy przede wszystkim zgięcia grzbietowego palucha, zgięcie podeszwowe jest zazwyczaj względnie prawidłowe. Postępującej sztywności towarzyszy ból, który z czasem prowadzi do ograniczenia funkcji propulsyjnej stopy i w efekcie powoduje dysfunkcję chodu i utykanie. Co jest charakterystyczne dolegliwości nasilają się w obuwiu na wysokim obcasie !