Nasi specjaliści:


Ortopedia-chirurgia 
Lek. med. Aleksander Czaja – specjalista ortopedii i traumatologii

Leczenie bólu
Dr Władysław Kościelniak – Kierownik Medyczny Centrum Ortoline

Rehabilitacja
Dr hab. Honorata Skubel-Wójcicka

Mgr Aleksander Żuk